خلیج فارس یا عرب ؟ 

 

رای گیری عرب ها برای تغییر نام خلیج فارس


به تازگی عرب ها یک نظر سنجی برای  تغییر نام خلیج فارس

 

با نام مجعول خلیج ع ر ب ی و پیشنهاد آن به گوگل راه اندازی کرده اند

 

 

به لینک زیر بروید ودر این رای گیری شرکت کنید و به خلیج فارس رای دهید

 

http://www.persiano rarabiangulf. com


این مطلب را حداقل برای 15 نفر ایمیل کنید کنید با هر کسی که می شناسید